Ortodontija

Ortodontija je posebna veja zobozdravstva, ki se ukvarja z nepravilnostmi v rasti in razvoju obraza, čeljustnic in zobovja.

Več o zdravljenju

V naši ortodontski ambulanti diagnosticiramo, preprečujemo in zdravimo zobne in obrazne nepravilnosti.

Namen našega ortodontskega zdravljenja je doseči cilje sodobne ortodontije, ki so: doseči izboljšanje obrazne estetike (ne le lep nasmeh), učinkovit funkcionalen griz, stabilnost doseženega stanja ter zdrava zobna in obzobna tkiva.

Razlogi za zdravljenje

Z odločitvijo za ortodontsko zdravljenje zaradi nepravilnega izraščanja ter položaja zob ali nepravilnega razvoja čeljustnic boste preprečili poslabšanje teh nepravilnosti. Poravnani zobje omogočajo brezhibno ustno higieno in s tem tudi manjše tveganje za nastanek zobne gnilobe in bolezni obzobnih tkiv (parodontalne bolezni). Boljša funkcija vašega zobovja in lepši zunanji videz pa bosta pozitivno vplivala na vaše zdravje in počutje.

Najprimernejši čas za začetek ortodontskega zdravljenja

Ortodontsko zdravljenje omogoča biološka lastnost, da se zob,ki ga obremenimo s primerno silo, začne po določenem času premikati zaradi pregradnje okolne kosti. Alveolna kost se kot odgovor na ortodontske sile nalaga (apozicija) na strani vleka ali topi (resorbcija) na strani pritiska.

Ortodont z namestitvijo ustreznih sil preko ortodontskega aparata premika zobe v željeni položaj.Torej se za ortodontsko zdravljenje odločite, dokler imate zobe.Glede na vrsto nepravilnosti najbolj ugoden začetek zdravljenja določi ortodont. Pri večjih nepravilnostih se odločimo za ortodontsko zdravljenje že v obdobju mlečnega ali mešanega zobovja (dvofazno zdravljenje), največkrat pa v obdobju stalnega zobovja in starost pacienta ne predstavlja omejitev za ortodontsko zdravljenje.

Ortodontija odraslih

Neugodna rast in razvoj sta lahko vzrok za neuspeh ortodontskega zdravljenja. V teh izjemnih situacijah ali pa če pacient z neugodnim tipom rasti ni bil deležen ortodontskega zdravljenja, je po zaključku rasti potrebno kombinirano kirurško-ortodontsko zdravljenje. Ortognatski kirurški poseg pri odraslem pacientu omogočijo popravo čeljustničnih odstopanj s korekcijo osnovnega vzroka dentofacialne nepravilnosti. V naši ortodontski ambulanti nam sodelovanje s specialisti maksilofacialne kirurgije omogoča interdisciplinarno obravnavo zahtevnelših pacientov.

Kombinirano protetično – ortodontsko zdravljenje

Pogosto nagnjeni, rotirani zobje ter zobje, ki so potovali v vrzel preprečijo zobozdravniku izdelavo kvalitetnega in estetskega protetičnega nadomestka ( mostiček, implantat, kvalitetna proteza…). Ortodont z ortodontskimi premiki zob te nepravilnosti popravi in pacienta pripravi za kvalitetno protetično rehabilatcijo.

Zobni aparat

Za dosega ciljev sodobne ortodontije uporabljamo snemne in nesnemne (fiksne) ortodontske aparate. Snemni aparati s pomočjo mimičnih in žvečnih mišic usmerjajo razvoj in rast čeljustnic in zob, zato so uporabni predvsem v otroški dobi, ko otrok še raste in se razvija.

Nesnemni ortodontski aparat pa ortodont namesti na zobe in jih z natančno odmerjenimi silami premika v načrtovani položaj.

Kdo je ortodont

Ortodont je zobozdravnik, ki je v triletnem podiplomskem usposabljanju osvojil zahtevano znanje in veščine specialista ortodonta in je opravil specialistični izpit iz čeljustne in zobne ortopedije. Specializacija zdravnikov je oblika podiplomskega strokovnega usposabljanja, ki je potrebno za dodatno in poglobljeno pridobivanje znanja in veščin na enem od področij medicine ali dentalne medicine. Programe specializacij določijo strokovna združenja Slovenskega zdravniškega društva v sodelovanju s katedrami Medicinske fakultete, sprejme pa jih skupščina Zdravniške zbornice Slovenije. Programi morajo biti primerljivi s skupnimi programi držav Evropske unije, če ti obstajajo, ali s skupnimi značilnostmi programov njenih članic.

Čeljustna in zobna ortopedija je stomatološka specialnost. Specializacija čeljustne in zobne ortopedije poteka ves čas le pri enem pooblaščenem izvajalcu. Ta novost oziroma posebnost usposabljanja specializantov čeljustne in zobne ortopedije je bila sprejeta leta 2001 in je prilagoditev programa naravi ortodontske terapije. Program specializacije traja tri leta in v tem obdobju mora specializant osvojiti znanje in veščine specialista ortodonta.

Znati mora:

 • diagnosticirati anomalije denticije, obraznih struktur in funkcionalnih pogojev,
 • odkriti odklone v razvoju denticije, rasti obraza in prisotnost funkcionalnih nepravilnosti,
 • oblikovati načrt ortodontske obravnave in napovedati njen potek,
 • ovrednotiti fiziološke aspekte, ki so pomembni za ortodontijo,
 •  izvajati interceptivne ortodontske posege,
 • sodeloveti v multidisciplinarnih delovnih skupinah za zdravljenje ogroženih pacientov, za kombinirano ortodontsko-kirurško obravnavo in za oskrbo pacientov z različnimi oblikami shiz,
 • ovrednotiti potrebo za ortodontsko obravnavo,
 •  izvajati ortodontijo z visokimi strokovnimi in etičnimi standardi.

Poleg tega mora biti specialist čeljustne in zobne ortopedije ustrezno usposobljen tudi na podlagi teoretičnih znanj biomedicinskih znanosti, ki so v povezavi z ortodontijo. Imeti mora izoblikovan znanstven pristop in profesionalni interes. Znati mora delati po principih znanstvene metodologije in kritično interpretirati strokovno slovstvo, mora biti suveren v raziskovalnih aktivnostih ter ustrezni ustni in pisni predstavitvi kliničnih kot raziskovalnih ugotovitvah.Specializant pod nadzorom glavnega in neposrednega mentorja pridobi klinične izkušnje pri obravnavi pacientov in to od prvega pregleda, zbiranja ustrezne dokumentacije, postavitve diagnoze do izbora načina zdravljenja in kar je najpomembneje: specilizant sam vodi in spremlja zdravljenje, ki je pri ortodontskih pacientih vedno dolgotrajno. Specializant sodeluje pri obravnavah pacientov, ki imajo shize in druge sindrome. Prav tako je v sodobni ortodontiji pomembna obravnava pacientov, ki zahtevajo multidisciplinarno zdravljenje, predvsem ortodontsko-kirurško, ortodontsko-protetično, ortodontsko-pedontološko in ortodontsko-paradontološko obravnavo. Že tretje leto, odkar deluje na Centru za zobno in čeljustno ortopedijo v Ljubljani gostujoči specialist zobne in čeljustne ortopedije in eden prvih članov Evropskega združenja za ortodontijo dr. Miroslav Milačić, so na Stomatološki kliniki organizirani  interdisciplinarni konziliji. Na konzilijih  obravnavajo strokovnjaki različnih stomatoloških specialnosti paciente, ki potrebujejo multidisciplinarni pristop ter z vidika večih specialnosti postavijo načrt zdravljenja in se uskladijo kdaj in kako bo potrebna terapija posamezne stroke. Pri konziliarni obravnavi  se izmenjujejo mnenja terapevtov in s tem se bogatijo  njihove izkušnje ter se prenašajo na bodoče specialiste. Z najboljšo izbiro terapije v posameznih situacijah pa največ pridobijo pacienti, katerim lahko bistveno izboljšamo kvaliteto življenja.Ko specializant opravi predpisan program in njegov glavni mentor meni, da je specializant pridobil ustrezno znanje, izkušnje in veščine iz področja čeljustne in zobne ortopedije, lahko pristopi k specialističnemu izpitu.

Specialistični izpit iz čeljustne in zobne ortopedije je sestavljen iz petih delov:

 1. pisni preizkus znanja,
 2.  teza, objavljen znanstveni članek ali pisno znanstveno poročilo,
 3.  specialistična naloga, v kateri specializant objavi dokumentacijo desetih pacientov, komentira potek zdravljenja, obrazloži razloge za svoje odločitve in kritično oceni izid obravnave,
 4. ustni del, na katerem specializant predstavi potek obravnave desetih pacientov,
 5. pogovor in razprava z izpitno komisijo. Prav vsak specializant je v doprinesel kakšno novost in pripomogel k visoki ravni specialističnega izpita iz čeljustne in zobne ortopedije. 

Po ustnem zagovoru specialistične naloge z izpitno komisijo, junij 2008
(z desne prof. Franc Farčnik, Alenka Krišelj, prof. Ihan Hren, dr. Miroslav Milačić)