Manjkajoči zob je odsotnost zoba ali zob na mestu, kjer je ta zob normalno prisoten. Izguba zoba je lahko posledica travme, bolezni zoba ali obzobnih tkiv. Manjkajoč zob je lahko tudi tudi posledica razvojne nepravilnosti zobovja, pri kateri se zobni zametek ne razvije. Nepravilnosti v številu zob razdelimo v več skupin glede na število manjkajočih zob. O hipodontiji govorimo takrat, ko manjka od 1 do 6 zob. Oligodontija pomeni, da manjka v ustih več kot šest zob, pri anodontiji pa manjkajo vsi zobje (Drevenšek in Farčnik, 2006). Vrzeli v področju manjkajočih zob lahko povzročajo nepravilno funkcijo žvečenja, asimetrijo v zobnem loku, nagibe sosednjih zob, prekomerno izraščanje zob nasprotnega zobnega loka, motnje govora in manj privlačen nasmeh. Po posvetu s pacientom se odločimo ali bomo vrzel ortodontsko zaprli ali  pripravili primeren prostor za protetičen nadomestek (zobni vsadek  ali mostiček).

Primer 1

Aplazija zoba je razvojna nepravilnost, kjer se zobni zametek in zob ne razvijeta. Posledica je odsotnost zoba na mestu, kjer je normalno prisoten in nastane vrzel. Včasih na mestu manjkajočega zoba ostaja mlečni zob, kar imenujemo perzistenca mlečnega zoba. Pri naši pacientki ugotovimo aplazijo osmih zob: zgornji desni prvi in drugi ličnik, zgornji desni stranski sekalec, zgornji levi drugi ličnik, spodnja levi in desni drugi ličnik. Manjkata tudi spodnja modrostna zoba. V ustih je imela še mlečne zobe, ki so bili dobro ohranjeni. Zgornji desni stranski sekalec smo nadomestili z implanatom, vrzeli po odstranitvi mlečnega zgornjega prvega desnega kočnika in mlečnega zgornjega levega drugega kočnika (na mestih manjkajočega stalnega zgornjega desnega prvega ličnika in levega drugega ličnika) smo zaprli, perzistentni mlečni zgornji desni drugi ličnik smo ohranili, vrzeli po odstranitvi spodnjih mlečnih zob smo ortodontsko zaprli. Ker smo načrtovali namestitev implantata, smo pričeli z ortodontsko pripravo po zaključku rasti. V interdisciplinarni obravnavi je poleg ortodonta in osebnega zobozdravnika sodeloval oralni kirurg ( namestitev implantata – zobozdravstvo Križnar) in specialist protetik ( zobozdravstvo Križnar). Pacientka ima za retencijo v spodnjem zobnem loku nameščene nesnemne retencijske loke, v zgornjem zobnem loku stanje vzdržuje z nošenjem retencijske plošče.