Progenija - mezialna okluzija

Obratna sagitalna stopnica, progenija, razred III po Anglovi klasifikaciji, mezialna okluzija, ugriz navzpred je ortodontska nepravilnost s številnimi imeni …več

Retrognatija - distalna okluzija

Povečana sagitalna stopnica, retrognatija, razred II po Anglovi klasifikaciji, distalna okluzija, ugriz navzad… je ortodontska nepravilnost s številnimi imeni …več

Odprti griz

Odprti griz je nepravilnost v vertikalni  (navpični)  ravnini,  ki se lahko pojavi v sprednjem ali zadnjem  predelu zobnega loka – včasih oboje ...več

Tesno stanje

O tesnem stanju govorimo takrat, ko je v zobnem loku premalo prostora, da bi se vsi zobje pravilno uvrstili. Zobje so rotirani ali v nepravem položaju …več

Križni kriz

Križni griz se lahko razvije v sprednjem ali v zadnjem predelu ust. Križni griz sekalcev je tedaj, ko so eden, dva, ali trije zgornji sekalci oralno za spodnjimi sekalci …več

Manjkajoči zobje

Manjkajoči zob je odsotnost zoba ali zob na mestu, kjer je ta zob normalno prisoten. Izguba zoba je lahko posledica travme, bolezni zoba ali obzobnih tkiv …več

Neizrasli zobje

Zob je impaktiran( neizrasel) tedaj, ko je zaostal v kosti zaradi različnih vzrokov, po kronološki starosti pa bi že moral izrasti. Neizrasel zob je lahko posledica nepravilne lege …več

Razmak med zobmi

Vrzeli (razmaki, diasteme) so odvečen prostor med zobmi, ker sosednji zobje niso v kontaktu. Pojavijo se, ko so zobje manjši in neskladni z velikostjo čeljusti …več

Dvofazno zdravljenje

Dvofazno zdravljenje je sestavljeno iz dveh časovno ločenih ortodontskih zdravljenj. Vsi otroci ne potrebujejo prve faze ortodontskega zdravljenja …več