Zob je impaktiran( neizrasel) tedaj, ko je zaostal v kosti zaradi različnih vzrokov, po kronološki starosti pa bi že moral izrasti. Neizrasel zob je lahko posledica nepravilne lege razvijajočega se zobnega zametka, neugodnega položaja nadštevilčnega zoba,  predčasne izgube mlečnega zoba,  posledica tesnega stanja (premalo prostora) ali poškodbe v področju zoba. Najpogosteje so neizrasli tretji kočniki (modrostni zobje), sledijo podočniki in ličniki.

Pri neizraslih zobeh je potrebno ortodontsko zdravljenje takoj, ker lahko povzročajo resorpcije (poškodbo) korenin sosednjih zob, puščajo neželeno vrzel v zobnem loku, onemogočajo pravilno funkcijo žvečenja, povzročajo zamik središčnice in asimetrijo v zobnem loku, okrog njih se lahko razvijejo ciste.

Primer 1

Starši so dečka pripeljali v specialistično ambulanto zaradi neizraslega zgornjega desnega centralnega sekalca malo pred dopolnjenim dvanajstim rojstnim letom. Iz osebne anamneze izvemo, da je v otroštvu (star dve, tri leta ) padel  na zgornje zobe, kar je bil vzrok za neizrasel zob. Dečku smo v zgornjem zobnem loku  namestili nesnemni ortodontski aparat, oralni kirurg je zob fenestriral.Po izrasti vseh stalnih zob smo namestili nesnemni ortodontski aparat še v spodnjem zobnem loku. Z ortodontskim zdravljenjem smo uvrstili neizrasel desni centralni sekalec  v zobno vrsto, izboljšali smo okluzijo in estetski videz pacienta.

Primer 2

PROGENIJA  V ZAKLJUČNI FAZI RASTI (v adolescenci)

V ortodontskem zdravljenju je bila in je še vedno aktualna dilema ekstrahirati (puliti) zobe ali ne. Neugodna rast in razvoj sta lahko vzrok za nepravilen ugriz, ki ga ne moremo urediti brez puljenja. Pri pacientki (nepravilnost razreda III po Anglu) smo se odločili  za odstranitev prvih  stalnih ličnikov spodaj (dentalna kompenzacija skeletne nepravilnosti) in zaključili s pravilnimi odnosi zgornjih in spodnjih zob v sprednjem sektorju ter čvrstim in stabilnim ugrizom. Vrzeli so po končanem ortodontskem zdravljenju popolnoma zaprte. Pri pacientki je rast zaključena, ugriz je več kot 3 leta po snetju nesnemnega ortodontskega aparata nespremenjen.

Primer 3

PROGENIJA PO ZAKLJUČKU RASTI – KOMBINIRANO ORTODONTSKO  KIRURŠKO ZDRAVLJENJE

Pacientka je obiskala ortodontsko ambulanto, ko je bila njena rast že zaključena. Nepravilnost (RIII po Anglu ali progenija) je bila tako obsežna, da je že vplivala na obrazno estetiko in načrtovali smo kombinirano ortodontsko-kirurško zdravljenje. V ortodontski predpripravi smo z nesnemnim ortodontskim aparatom dosegli, da sta bila zgornji in spodnji zob skladna  v vseh treh ravninah in s tem omogočili kirurgu načrtovani premik obeh čeljustnic. S kombiniranim ortodontsko- kirurškim zdravljenjem smo dosegli dobre okluzijske odnose, harmoničen obraz in vzpostavitev pravilnih orofacialnih funkcij. Doseženo stanje vzdržujemo z nesnemnim retencijskim lokom v obeh čeljustih, bimaksilarni snemni aparat je nosila še eno leto po snetju nesnemnega ortodonstkega aparat. Sedaj je že več kot tri leta v obdobju retencije in rezultat je stabilen. Pacientka je zelo zadovoljna in hvaležna za obravnavo.

Obravnava pacientov s težkimi skeletnimi nepravilnostmi kranio-facialnega področja zahteva tesno sodelovanje specialista maksilofacialnega kirurga in ortodonta. Interdisciplinarni pristop pri ortodontsko-kirurški  obravnavi funkcionalnih in estetskih nepravilnosti obraznega skeleta  omogoča z razvojem sodobnih kirurških in ortodontskih tehnik uspešno zdravljenje nepravilnosti, ki so bile še do nedavnega nerešljive. Ortognatska kirurgija je v nekaterih primerih potrebna zaradi neustrezne ortodontske obravnave v obdobju rasti in razvoja, lahko pa je le dopolnilo, kadar obseg in teža nepravilnosti presegata možnosti ortodontskega zdravljenja. Z ortodontsko-kirurško obravnavo lahko dosežemo obsežne spremembe obraznega skeleta, in to mnogo bolj, kot je to mogoče z ortodontsko obravnavo samo v obdobju rasti in razvoja (Profitt, 2000). Ortodont in kirurg delujeta kot tim, ki skupaj opravita vse diagnostične postopke, načrtujeta in izvajata zdravljenje ter po končani obravnavi spremljata uspešnost zdravljenja. Zaradi dobrega timskega dela, ki združuje izpopolnjene kirurške in ortodontske tehnike,  ima ortognatska kirurgija praviloma dobre, napovedljive rezultate.