Odprti griz je nepravilnost v vertikalni  (navpični)  ravnini,  ki se lahko pojavi v sprednjem ali zadnjem  predelu zobnega loka – včasih oboje. Odprti griz v obdobju mlečnega in zgodnjega menjalnega zobovja obravnavamo vzročno: z vzpostavljanjem normalnih orofacialnih funkcij in s preprečevanjem in odpravljanjem razvad, kar velikokrat vodi v spontano zapiranje griza , če ni prisotna skeletna nepravilnost (Proffit ). Zdravljenje začnemo z miofunkcionalnimi vajami in nadaljujemo z  funkcionalnimi aparati. Kasneje, ko je rast zaključena in je prisotna tudi skeletna nepravilnost, obravnavamo odprti griz z nesnemnim ortodontskim aparatom (včasih je potrebno tudi ekstrahirati stalne zobe) in z  intermaksilarnimi elatičnimi tegi. Kadar je prisotna velika skeletna nepravilnost, ki je s samo ortodontsko obravnavo ne moremo dentalno kompenzirati, se odločimo za kombinirano ortodontsko kirurško zdravljenje.

Primer 1

Odprti griz pri našem pacientu je predstavljal velik strokovni izziv, saj je bila rast že zaključena. Namestili smo nesnemni ortodontski aparat v obeh zobnih lokih in odprti griz zaprli s pomočjo elastičnih tegov. Po snetju aparata smo za ohranitev doseženega stanja namestili fiksni retencijski lok v zgornji in spodnji čeljusti. Za ohranitev medčeljustnih odnosov je  pacient dobil funkcionalni snemni aparat. Poleg odprtega griza je bilo prisotno tesno stanje. Tesno stanje in položajne nepravilnosti zob v vidnem sektorju so ortodontske nepravilnosti, ki jih opazi vsak laik ter se lahko razlog, da se človek ne smeji sproščeno (se smeji z zaprtimi usti). Z ortodontskim zdravljenjem smo dosegli funkciopnalen ugriz in lep nasmeh.

Pri pacientu smo začeli z aktivnim ortodontskim zdravljenjem v zgodnjem menjalnam zobovju, saj je lepo sodeloval in je pokazal veliko mero zrelosti. Funkcionalni aparat (regulator funkcije po Fränklu tipa III) bo nosil do izrasti stalnih zob. Ker gre za skeletno nepravilnost mezialnega odnosa čeljustnic, ga bomo spremljali do konca obdobja rasti in razvoja.

Primer 2

Pacientka je že bila v ortodontski terapiji v otroštvu. Z zdravljenjem s snemnim aparatom, ki je vključevalo puljenje štirih prvih stalnih ličnikov, ni bila zadovoljna. Estetsko moteče so bile položajne nepravilnosti zob, odprti griz v fronti pa je bil vzrok za težave pri žvečenju. Z nesnemnim ortodonstkim aparatom in nošenjem intermaksilarnih elastik smo zdravljenje zaključili z odličnim estetskim in funkcionalno stabilnim rezultatom.

Odprti griz je nepravilnost v vertikalni (navpični) ravnini, ki se lahko pojavi v sprednjem ali zadnjem predelu zobnega loka – včasih oboje. Odprti griz v obdobju mlečnega in zgodnjega menjalnega zobovja obravnavamo vzročno: z vzpostavljanjem normalnih orofacialnih funkcij in s preprečevanjem in odpravljanjem razvad, kar velikokrat vodi v spontano zapiranje griza , če ni prisotna skeletna nepravilnost (Proffit ). Zdravljenje začnemo z miofunkcionalnimi vajami in nadaljujemo z funkcionalnimi aparati. Kasneje, ko je rast zaključena in je prisotna tudi skeletna nepravilnost, obravnavamo odprti griz z nesnemnim ortodontskim aparatom (včasih je potrebno tudi ekstrahirati stalne zobe) in z intermaksilarnimi elatičnimi tegi. Kadar je prisotna velika skeletna nepravilnost, ki je s samo ortodontsko obravnavo ne moremo dentalno kompenzirati, se odločimo za kombinirano ortodontsko kirurško zdravljenje.

Primer 3

PROGENIJA IN ODPRTI GRIZ PO ZAKLJUČKU RASTI – KOMBINIRANO ORTODONTSKO  KIRURŠKO ZDRAVLJENJE

Pacientka je obiskala ortodontsko ambulanto, ko je bila njena rast že zaključena. Nepravilnost (RIII po Anglu ali progenija in odprti griz ) je bila tako obsežna, da je že vplivala na obrazno estetiko in načrtovali smo kombinirano ortodontsko-kirurško zdravljenje. V ortodontski predpripravi smo z nesnemnim ortodontskim aparatom dosegli, da sta bila zgornji in spodnji zob skladna  v vseh treh ravninah in s tem omogočili kirurgu načrtovani premik obeh čeljustnic. S kombiniranim ortodontsko- kirurškim zdravljenjem smo dosegli dobre okluzijske odnose, harmoničen obraz in vzpostavitev pravilnih orofacialnih funkcij. Doseženo stanje vzdržujemo z nesnemnim retencijskim lokom v obeh čeljustih, bimaksilarni snemni aparat je nosila še eno leto po snetju nesnemnega ortodonstkega aparat. Sedaj je že več kot tri leta v obdobju retencije in rezultat je stabilen. Pacientka je zelo zadovoljna in hvaležna za obravnavo.

Obravnava pacientov s težkimi skeletnimi nepravilnostmi kranio-facialnega področja zahteva tesno sodelovanje specialista maksilofacialnega kirurga in ortodonta. Interdisciplinarni pristop pri ortodontsko-kirurški  obravnavi funkcionalnih in estetskih nepravilnosti obraznega skeleta  omogoča z razvojem sodobnih kirurških in ortodontskih tehnik uspešno zdravljenje nepravilnosti, ki so bile še do nedavnega nerešljive. Ortognatska kirurgija je v nekaterih primerih potrebna zaradi neustrezne ortodontske obravnave v obdobju rasti in razvoja, lahko pa je le dopolnilo, kadar obseg in teža nepravilnosti presegata možnosti ortodontskega zdravljenja. Z ortodontsko-kirurško obravnavo lahko dosežemo obsežne spremembe obraznega skeleta, in to mnogo bolj, kot je to mogoče z ortodontsko obravnavo samo v obdobju rasti in razvoja (Profitt, 2000). Ortodont in kirurg delujeta kot tim, ki skupaj opravita vse diagnostične postopke, načrtujeta in izvajata zdravljenje ter po končani obravnavi spremljata uspešnost zdravljenja. Zaradi dobrega timskega dela, ki združuje izpopolnjene kirurške in ortodontske tehnike,  ima ortognatska kirurgija praviloma dobre, napovedljive rezultate.