Retrognatija – distalna okluzija

Povečana sagitalna stopnica, retrognatija, razred II po Anglovi klasifikaciji, distalna okluzija, ugriz navzad… je ortodontska nepravilnost s številnimi imeni. Povečana sagitalna stopnica  je lahko zobnega ali skeletnega izvora. Pri prvem gre za nepravilen nagib sprednjih zob, pri slednjem za preveč razvito zgornjo, premalo razvito spodnjo čeljust ali kombinacijo obeh.

Razred II nepravilnost

Klasifikacija po Anglu

 RI                                                         RII/1                                              RII/2

Distalna okluzija s povečano sagitalno stopnico nad 8 mm ( RII/1) spada po doktrini Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo med prednosti za ortodontsko zdravljenje v vseh razvojnih obdobjih zobovja, medtem ko globoki griz s poškodbo palatinalne dlesne (RII/2) spada po doktrini Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo med prednosti za ortodontsko zdravljenje v obdobju zgodnjega in  poznega menjalnega  ter stalnega zobovja (Farčnik in sod., 2005).

Nepravilnost v rastnem obdobju zdravimo s funkcionalnimi aparati, v kasnejših razvojnih obdobjih zobovja obravnavamo nepravilnost z nesnemnim ortodontskim aparatom in intermaksilarnimi elastikami II. reda, lahko se odločimo tudi za aparat po Herbstu….. Kadar je prva faza zdravljenja  zamujena, neuspešna  ali pa je obseg nepravilnosti prevelik (neugodna rast in razvoj), se glede na nepravilnost odločimo za dentalno kompenzacijo ortodontske nepravilnosti (puljenje zob)  ali kombinirano ortodontsko kirurško zdravljenje.

Primer 1

RETROGNATIJA (DISTALNA OKLUZIJA ali UGRIZ NAVZAD) IN TESNO STANJE ZOB

Pri deklici poleg tesnega stanja ugotovimo še napačen ugriz ( retrognatija ali RII po Anglu ali distalna okluzija). Ker je bila še v obdobju rasti, njen obraz pa je bil harmoničen, smo se odločili za ortodontsko zdravljenje z nesnemni ortodontskim aparatom in nošenjem intermaksilarnih elastik. Ker je deklica dobro sodelovala, smo z ortodontskim zdravljenjem odpravili tesno stanje, vzpostavili pravilen odnos med zgornjimi in spodnjimi zobmi ( RI po Anglu), predvsem pa izboljšali estetiko nasmeha in doprinesli k sproščenemu nasmehu sedaj že odrasle pacientke.