Retrognatija – distalna okluzija

Povečana sagitalna stopnica, retrognatija, razred II po Anglovi klasifikaciji, distalna okluzija, ugriz navzad… je ortodontska nepravilnost s številnimi imeni. Povečana sagitalna stopnica  je lahko zobnega ali skeletnega izvora. Pri prvem gre za nepravilen nagib sprednjih zob, pri slednjem za preveč razvito zgornjo, premalo razvito spodnjo čeljust ali kombinacijo obeh.

Razred II nepravilnost

Klasifikacija po Anglu

 RI                                                         RII/1                                              RII/2

Distalna okluzija s povečano sagitalno stopnico nad 8 mm ( RII/1) spada po doktrini Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo med prednosti za ortodontsko zdravljenje v vseh razvojnih obdobjih zobovja, medtem ko globoki griz s poškodbo palatinalne dlesne (RII/2) spada po doktrini Katedre za čeljustno in zobno ortopedijo med prednosti za ortodontsko zdravljenje v obdobju zgodnjega in  poznega menjalnega  ter stalnega zobovja (Farčnik in sod., 2005).

Nepravilnost v rastnem obdobju zdravimo s funkcionalnimi aparati, v kasnejših razvojnih obdobjih zobovja obravnavamo nepravilnost z nesnemnim ortodontskim aparatom in intermaksilarnimi elastikami II. reda, lahko se odločimo tudi za aparat po Herbstu….. Kadar je prva faza zdravljenja  zamujena, neuspešna  ali pa je obseg nepravilnosti prevelik (neugodna rast in razvoj), se glede na nepravilnost odločimo za dentalno kompenzacijo ortodontske nepravilnosti (puljenje zob)  ali kombinirano ortodontsko kirurško zdravljenje.

Primer 1

RETROGNATIJA (DISTALNA OKLUZIJA ali UGRIZ NAVZAD) IN TESNO STANJE ZOB

Pri deklici poleg tesnega stanja ugotovimo še napačen ugriz ( retrognatija ali RII po Anglu ali distalna okluzija). Ker je bila še v obdobju rasti, njen obraz pa je bil harmoničen, smo se odločili za ortodontsko zdravljenje z nesnemni ortodontskim aparatom in nošenjem intermaksilarnih elastik. Ker je deklica dobro sodelovala, smo z ortodontskim zdravljenjem odpravili tesno stanje, vzpostavili pravilen odnos med zgornjimi in spodnjimi zobmi ( RI po Anglu), predvsem pa izboljšali estetiko nasmeha in doprinesli k sproščenemu nasmehu sedaj že odrasle pacientke.

Primer 2

SKELETNA DISTALNA OKLUZIJA ALI RETROGNATIJA

Pacientka je obiskala ortodontsko ambulanto v odrasli dobi. Nepravilnost (RII po Anglu ali retrogantija)  je bila tako obsežna, da je že vplivala na obrazno estetiko in načrtovali smo kombinirano ortodontsko-kirurško zdravljenje. V ortodontski predpripravi smo z nesnemnim ortodontskim aparatom dosegli, da sta bila zgornji in spodnji zob skladna  v vseh treh ravninah in s tem omogočili kirurgu načrtovani premik obeh čeljustnic. S kombiniranim ortodontsko- kirurškim zdravljenjem smo dosegli dobre okluzijske odnose, harmoničen obraz in vzpostavitev pravilnih orofacialnih funkcij. Vrzeli  v spodnji čeljusti so zapolnili implantati.  Doseženo stanje vzdržujemo z nesnemnim retencijskim lokom v spodnji čeljusti, bimaksilarni snemni aparat je nosila še eno leto po snetju nesnemnega ortodonstkega aparat.

Primer 3

RETROGNATIJA (DISTALNA OKLUZIJA ali UGRIZ NAVZAD) IN GLOBOK GRIZ (RII/2)

Pri odraslem pacientu poleg distalne okluzije ugotovimo še pokrit griz in položajne nepravilnosti zob. Z nesnemnim ortodontskim aparatom in dobrim sodelovanjem pacienta smo vzpostavili idealen in stabilen rezultat. Končne fotografije so bile posnete šest let po snetju aparata.

Pogosto spremlja distalni ugriz prekomerno prekrivanje sprednjih zob, kar poimenujemo globok griz. Kadar pri ugrizu zgornji zobje popolnoma prekrijejo spodnje sekalce, govorimo o pokritem grizu..

Nezdravljen globoki griz lahko povzroča nepravilno funkcijo sprednjih zob, grizenje neba s spodnjimi sprednjimi zobmi in poškodbo tkiv, prekomerno obrabo sprednjih zob in lahko tudi težave temporomandibularnega sklepa.

V obdobju rasti globoki griz zdravimo z vodenim izraščanjem zob. Pri odraslih pa z intruzijo sprednjih zob in/ali ekstruzijo zadnjih zob.

 

Primer 4

POVEČANA SAGITALNA STOPNICA IN FUNKCIONALNE NEPRAVILNOSTI

O povečani sagitalni stopnici govorimo, kadar so zgornji sprednji zobje preveč naprej v primerjavi s spodnjimi sprednjimi zobmi. Pogosto je povečana sagitalna stopnica posledica funkcionalnih nepravilnosti:  vrivanje spodnje ustnice med zgornje in spodnje zobe, drže odprtih ust, dihanja skozi usta, jezik leži na ustnem dnu namesto na nebu, tako da ne prispeva k pravilnemu razvoju zgornje čeljusti. Čeljust ostane tako ozka, zobje pa so v tesnem stanju. Pri otrocih lahko tako nepravilnost uredimo z ortodontskim aparatom ( v našem primeru vratni elastični teg in po izrasti vseh  stalnih zob z nesnemnim ortodonstkim aparatom v obeh čeljustih). Veliko pozornosti namenimo korekciji funkcionalnih nepravilnosti, ki se korigirajo z doslednim izvajanjem miofunkcionalnih vaj.

 

Primer 2

RETROGNATIJA (DISTALNA OKLUZIJA ali UGRIZ NAVZAD) IN GLOBOK GRIZ (RII/2)

Pri odraslem pacientu poleg distalne okluzije ugotovimo še pokrit griz in položajne nepravilnosti zob. Z nesnemnim ortodontskim aparatom in dobrim sodelovanjem pacienta smo vzpostavili idealen in stabilen rezultat. Končne fotografije so bile posnete šest let po snetju aparata.

Pogosto spremlja distalni ugriz prekomerno prekrivanje sprednjih zob, kar poimenujemo globok griz. Kadar pri ugrizu zgornji zobje popolnoma prekrijejo spodnje sekalce, govorimo o pokritem grizu..

Nezdravljen globoki griz lahko povzroča nepravilno funkcijo sprednjih zob, grizenje neba s spodnjimi sprednjimi zobmi in poškodbo tkiv, prekomerno obrabo sprednjih zob in lahko tudi težave temporomandibularnega sklepa.

V obdobju rasti globoki griz zdravimo z vodenim izraščanjem zob. Pri odraslih pa z intruzijo sprednjih zob in/ali ekstruzijo zadnjih zob.