O tesnem stanju govorimo takrat, ko je v zobnem loku premalo prostora, da bi se vsi zobje pravilno uvrstili. Zobje so rotirani ali v nepravem položaju. Tesno stanje se pojavi, kadar velikost zob ni v skladu z velikostjo čeljusti  (primarno tesno stanje). Povzroča ga tudi nepravilno izraščanje zob in predčasna ali pozna izguba mlečnih zob. Potrebo po zdravljenju tesnega stanja v prvi vrsti narekujejo estetski razlogi, saj ima videz sprednjih zob velik psihosocialni pomen. Tesno stanje tudi onemogoča ustrezno čiščenje zob  in ustvarja pogoje za nastanek zobne gnilobe, parodontalne bolezni ter onemogoča ustrezno konservativno in protetično rehabilitacijo, lahko je motena funkcija žvečenja. Tesnemu stanju so pogosto pridružene še druge ortodontsje nepravilnosti. Odločitev o načinu reševanja tesnega stanja je po natančni diagnostiki  in posvetu s pacientom vedno individualna. Pacient ima pravico, da je seznanjen s prednostmi in slabostmi ekstrakcijske oziroma neekstrakcijske terapije. Z željo po ohranitvi vseh zob in izboljšanju obrazne estetike se pogosto odločamo za uvrščanje vseh zob v zobno vrsto, zaradi obsežne ekspanzije (širjenje zobnega loka) pa žrtvujemo stabilnost rezultata. Če pacient sodeluje pri odločanju o načinu zdravljenja in je že vnaprej seznanjen z dolgotrajno retencijo, lahko pričakujemo njegovo sodelovanje tudi ko bo aktivno zdravljenje zaključeno. Kadar pa motivacije za sodelovanje ni, priporočamo pacientu odstranitev zob in bolj stabilen končni rezultat.

Primer 1

Pri pacientki je  prisotno tesno stanje v področju sekalcev ter podočnikov in je posledica nesorazmerja med velikostjo čeljusti in velikostjo zob (primarno tesno stanje, katerega vzrok je dedni in filogenetski faktor). Primanjkljaj prostora je bil tako velik, da smo se odločili za  odstranitev štirih stalnih ličnikov. Dodatna argumenta za to odločitev je slaba  apikalna baza in inkompetenten ustnični stik. Pacientka ima po ortodontskem zdravljenju komeptenten ustnični stik, lepši profil in čudovit nasmeh.

Primer 2

Pri pacientki je  prisotno tesno stanje v področju sekalcev ter podočnikov in je posledica nesorazmerja med velikostjo čeljusti in velikostjo zob (primarno tesno stanje, katerega vzrok je dedni in filogenetski faktor). V stalnem zobovju  je orientacijski okvir za ekstrakcijsko metodo (puljenje zob) obseg tesnega stanja izmerjen v milimetrih. Kljub temu, da je bil primanjkljaj prostora tako velik, da je bila indicirana odstranitev štirih stalnih ličnikov, pa smo se pri pacientki odločili zaradi profila za ohranjanje in uvrstitev vseh zob.

Z uporabo nosilcev  z zaklepnimi mehanizmi in superelastičnih žičnih lokov je bilo ortodontsko zdravljenje uspešno.

Primer 3

Pri deklici poleg tesnega stanja ugotovimo še napačen ugriz ( RII po Anglu ali distalna okluzija). Ker je bila še v obdobju rasti, njen obraz pa je bil harmoničen, smo se odločili za ortodontsko zdravljenje z nesnemni ortodontskim aparatom in nošenjem intermaksilarnih elastik. Ker je deklica dobro sodelovala, smo z ortodontskim zdravljenjem odpravili tesno stanje, vzpostavili pravilen odnos med zgornjimi in spodnjimi zobmi ( RI po Anglu), predvsem pa izboljšali estetiko nasmeha in doprinesli k sproščenemu nasmehu sedaj že odrasle pacientke.